Af Linda Nielsen og Kristiane Nyborg, kommunalbestyrelsesmedlemmer for SF

I Sjællandskes seneste artikel om renoverings- og samlokationsprojektet på Holbergskolen i Dianalund citeres Martin Crillesen, der er formand for forældrerådet i dagtilbuddet Troldehaven. Forældrerådet håber på politisk velvilje til at se på om Troldehavens midlertidige lokation på Lundtoftevej kan forbedres.

Det ønsker SF at bakke aktivt op om. Med endnu en forsinkelse i renoveringsprocessen må den nuværende pavillionløsning siges at være en meget langvarig midlertidig løsning. Der er efterhånden gået så lang tid, at der er børn, der har brugt alle deres børnehaveår i de pavilloner. Og med udsigten til, at den nye Troldehaven på Holbergskolen tidligst kan stå færdig ved udgangen af 2024, vil mange af de nuværende børnehavebørn, heller ikke nå at få glæde af projektet.

SF mener, at det bør undersøges hvordan vi kan forbedre de fysiske rammer i Troldehaven, indtil børnene kan flytte ind i bygning A på Holbergskolen. Vi ønsker en dialog med forældreråd samt det pædagogiske personale om, hvad der vil være den bedste løsning i denne givne situation. Både børn, forældre og personalet fortjener bedre rammer end det, Sorø Kommune tilbyder nu – inde såvel som ude.

Vi vil tage sagen op politisk med håbet om bred opbakning fra de øvrige partier til at finde de nødvendige økonomiske ressourcer.

Foto: SDL