Af Bo Mouritzen, medlem af kommunalbestyrelsen – Enhedslisten i Sorø

To gange i år har Enhedslisten, som det eneste parti i Kommunalbestyrelsen, stemt imod nedskæringer på Børneområdet. Nedskæringer der vil betyde serviceforringelser for Kommunens yngste borgere.

Senest var det på septembermødet i Kommunalbestyrelsen, hvor alle partier undtagen Enhedslisten besluttede, at det underskud, der især er på specialundervisningen, bliver dækket af nedskæringer på serviceniveauet. I praksis sker det på den måde, at der findes en million kroner ved, at spare på vi-karudgifter resten af året. Konsekvensen er, at børn i udskolingen sendes hjem i ydertimerne i stedet for at få vikar ved faste læreres fravær.

Det er de børn, der skal op til deres afsluttende eksaminer næste forår. Eksaminer, der har stor betydning for, hvilke uddannelsesmuligheder de har efter grundskolen.

Stenlille Skole har sparet 240.000 kr. sammen til at til at bygge og renovere legeplads for, disse penge er nu inddraget og går til at betale for underskuddet på området.

På daginstitutionsområdet skal institutionerne vise ”tilbageholdenhed” resten af året. I Enhedslisten kalder vi en spade for spade – Der er reelt tale om en voldsom serviceforringelse, når der hos de mindste skal findes 800.000 kr. inden årets udgang!

Desværre var der ingen andre partier, der støttede Enhedslistens ønske om at undgå besparelser hos de mindste, ved at finde pengene til at dække underskuddet i kommunekassen.

Det samme billede havde vi i foråret. Også der skulle de mindste finansiere et underskud og også der stod Enhedslisten alene i forsvaret af børnene.

I foråret bad institutionerne om at få overført de ubrugte midler. I stedet blev der lagt 798.000 kr. af område Nords midler i kassen. Disse fik de følgeskab af 528.000 kr. fra Holbergskolen og 201.000 kr. fra Ruds Vedby Skole.

I Enhedslisten synes vi, at det er urimeligt at straffe de institutioner, der har handlet ansvarligt. Det er ikke rimeligt, at vi først beder skoler og daginstitutioner om at tage vare på deres økonomi, for derefter at fratage dem de midler, de har formået at spare, med en besked om, at de kan søge deres egne penge igen i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2021 – med lidt held, får de dem tilbage i 2022.
Dette er et eksempel på, at man simpelthen fodrer hunden med sin egen hale.

Sorø Kommune ønsker at fremstille sig selv som en børnevenlig kommune. Det kræver, at vi ikke igen og igen beder børnene om at betale, når der ikke er styr på økonomien! Det kræver, at der er flere end Enhedslisten, der siger fra – eller at vi ved kommunalvalget 16. november får 13 mandater!

Foto: ABW