Den 5. juni kl. 10-12 indvies det rene badevand Skjolden ved Sorø sø. Friluftsrådet overrækker det blå flag til Sorø Kommune, hvilket fejres med taler, forfriskninger og festivitas.

Børnefamilier og bedsteforældre med børnebørn er velkomne til at høre noget om vandmiljø og affaldssortering. Selve indvielsen sker kl. 12.30.

Udover Skjolden bliver det blå flag hejst ved Frederikskilde strand ved Tystrup sø.