Sorø Kommune har efter dispensation fra Miljøministeren givet en ny 4-årig dispensation til drift af Ruds Vedby Svømmesø uden desinfektion af vandet med klor.

Svømmesøer er et nyt fænomen i Danmark og er først blevet anlagt i private haver, nu også hos campingpladser og friluftsbade. Det specielle ved kunstige svømmesøer som den i Ruds Vedby er, at de ikke desinficeres med klor eller lignende, da rensningen foregår vha. biologiske filtre.

Naturstyrelsen gjorde det i 2012 muligt at dispensere fra kravet om kontinuerlig desinfektion, såfremt Naturstyrelsens ekstra vejledning herfor er efterkommet, samt at Miljøstyrelsen kan tilslutte sig dispensationen.

Afgørelsen kan læses her.

Pressefoto