Af Bo Mouritzen – Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Sorø

I slutningen af 2018 viste undersøgelser, at drikkevandet er mere truet, end nogen havde forestillet sig. Det førte i januar 2019 til en aftale, hvis formål officielt var at sikre at danskernes drikkevand en bedre beskyttelse mod pesticider og at grundvandet fremover skal undersøges for en række nye stoffer. Uofficielt kunne man frygte, at aftalen snarere handlede om at undgå en umiddelbar indsats.

Udgangspunktet var, at de mange fund af pesticider i drikkevandet er stærkt bekymrende og et løfte om at stå sammen for at forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har. NU skulle det være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer!

Aftalen betød, at kommunerne fik frem til og med udgangen af 2022 for, sammen med landbruget, at finde lokale løsninger på at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder.

Da det involverer landbrug og erhvervsliv, så skal aftalerne ske gennem frivillighed. Det er jo sjovt, hvor venlige vi er overfor dem der har, det samme ville aldrig ske omkring vores udsatte borgere, der bruger vi tvang, hvilket vi ser i forbindelse med ghetto- og parallelsamfundspakker. Der er ikke den fjerneste frivillighed og ingen mulighed for udsættelse!

Aftalen indebar, at hvis kommuner og vandselskaber ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening med pesticider, så er der enighed om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning.

I Enhedslisten kan vi konstatere, at det ikke er lykkedes at gennemføre én eneste frivillig aftale i Sorø Kommune efter denne proces blev indledt i december 2020, og der er i henhold til den orientering vi fik på seneste møde i Kommunalbestyrelsen, reelt kun startet forhandlinger et sted ud af de 17 truede boringer.

Det er stærkt bekymrende, at der overhovedet ikke er en fremgang, især når det handler om nærboringer med lav beskyttelse. Hvor kort afstand og transporttid til boringen, betyder at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger overfor eventuelle forureninger er ringe, eller ikke eksisterende. Det er ikke lykkedes i Sorø Kommune (og sandsynligvis heller ikke i andre kommuner) at leve op til den klare målsætning, at stoppe sprøjtning i nærheden af grundvandsboringer.

Enhedslisten må konstatere at fremdriften ikke er tilfredsstillende, og vil holde aftaleparterne bag tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 op på, at staten vil udrulle et generelt sprøjteforbud, hvis det ikke er lykkedes af frivillighedens vej med udgangen af 2022.

Forbuddet SKAL gennemføres nu! For vi ved, at gigantiske lobbyister er i gang for eksempel i EU, men sikkert også omkring Folketinget, for at hindre pesticider forbydes. Blandt andet brugte Bayer, der er den største producent 6.500.000 Euro i 2021 på at lobbye for forsat brug af primært Glyfosat. Det er den gift der bruges i Round Up og som løber ned i vores fælles grundvand.

I Kommunalbestyrelsen i Sorø var Enhedslisten det eneste parti, der ikke kunne tage orienteringen til efterretning. Vi må konstatere, at der mangler handling i forhold til at beskytte vores fælles drikkevand både lokalt og fra Folketinget. Enhedslisten i Sorø ønsker, at der straks handles, og at der forbydes sprøjtning med pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder. Derfor vil vi henvende os til vores miljøordfører Mai Villadsen, med henblik på at løftet om forbud holdes af miljøministeren.