Af Bo Mouritzen, Enhedslisten i Sorø – Medlem af kommunalbestyrelsen

Enhedslisten måtte igen i år sige fra overfor den kommunale beskæftigelsesplan. Det gjorde vi blandt andet fordi den langt hen af vejen alene er copy paste af de senere års planer. Det på trods af at vi pt har en buldrende højkonjunktur. Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen i juni steg for femte måned i træk.

Meldingen er, at virksomhederne ikke kan finde hænder nok til at dække stillinger og at der mangler arbejdskraft.
På trods af snakken om mangel på arbejdskraft, har vi en gruppe der er helt ude. År efter år har vi en gruppe på ca. 20 %, der ikke får en uddannelse og på landsplan står ca. 25 % af de 16-24 årige udenfor arbejdsmarkedet.

De sædvanlige instrumenter har vist sig utilstrækkelige. Man skal have en meget tættere kontakt til især udsatte borgere, herunder at der er fremskudte beskæftigelsesindsatser i blandt andet Ruds Vedby, Dianalund og Stenlille.

Alt det der på beskæftigelsesområdet er lavet overfor de mest udsatte borgere, både i form af tid og penge har flyttet alt for lidt. Det er bekymrende, at det eneste der har en reel betydning på beskæftigelsesområdet er konjunkturudsving.

I Enhedslisten er vi også bekymrede over, at de problemfelter Borgerrådgiveren rejste i sin afsluttende rapport, overhovedet ikke adresseres i den såkaldte beskæftigelsesplan. Det handler blandt andet om rystende beretninger af nogle borgeres møde med rehabiliteringsteamet.
– Borgere der føler sig dårligt behandlet under møder, hvor de oplever, at der ikke bliver lyttet til dem eller deres bisiddere og hvor de føler sig talt ned til.

– Borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb klager over meget lange forløb, samt borgere, der oplever at der sker endog meget lidt i deres sag i lange perioder,

– Borgere der oplever at være ”fanget i systemet” og at de igen og igen skal igennem de samme møder, praktikker, undersøgelser m.v. ligesom borgerne oplever, at afklaringsforløbene ingen ende vil tage.

– Sager der kører i ring og at Borgerrådgiveren jævnligt møder borgere, der har været på kontanthjælp eller lignende i rigtig mange år.

Da de ansatte i Jobcenteret garanteret har et ønske om at hjælpe den enkelte borger videre, så må vi fra Enhedslisten konkludere, at der er en strukturel fejl. Det er systemet, der er problemet!

Enhedslisten ønsker derfor at nytænke hele indsatsen på beskæftigelsesområdet. Der er brug for et paradigmeskift, hvor det er den enkelte borgeres behov, der sættes i centrum.

Foto: ABW