kæmpebjørnekloVinteren har været mild, så det er vigtigt at begynde bekæmpelse af Kæmpebjørneklo nu. Hvis der er bjørneklo på din jord, skal du bekæmpe dem, oplyser Sorø Kommune. Den første effektive bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juni.

Kæmpebjørneklo hører ikke hjemme i den danske natur. Planten har ingen naturlige fjender, og den skygger alle andre planter ihjel. En enkelt bjørneklo plante kan sprede 20.000 frø. Bekæmpelse handler derfor først og fremmest om at forhindre planterne i at blomstre og sætte frø.

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes jf. Sorø Kommunes indsatsplan. Kommunen kan derfor påbyde, at du som ejer eller forpagter iværksætter en effektiv bekæmpelse af planten. Hvis det ikke sker, kan du blive meldt til politiet og risikerer at få dagbøder.

Kommunen vil efter den 1. juni komme rundt til udvalgte steder for at se, om der er bekæmpet effektivt.

Læs mere her