Sorø Kommune har netop foretaget biomanipulation af fiskebestanden i Bromme Lillesø.

I statens vandområdeplaner er Bromme Lillesø udpeget til restaurering. Søen er 13,7 ha stor og ligger i Bromme Plantage.

Undersøgelser har vist, at vandkvaliteten i søen er påvirket negativt af en alt for stor pulje af små fredfisk. Restaureringen går derfor ud på at biomanipulere (opfiske) 80 % af fred-fiskebestanden for at forbedre søens økologiske tilstand. Indsatsen betales af en statslig pulje til realisering af vandplanindsatsen.

Søen tilhører Stiftelsen Sorø Akademi. Sorø Kommune er projektansvarlig, mens Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet står for selve udførslen.

Sorø Kommune har som myndighed givet dispensation til biomanipulation af Bromme Lillesø.

Foto: ABW