Skolestart i Sorø
Skolestart i Sorø

Sorø Privatskole er netop udnævnt til Cambridge International Associate School (CIAS). Med undervisning i Cambridge-fagene og den internationalt anerkendte IGCSE-eksamen styrker Sorø Privatskole den internationale dimension på skolen.

Sorø Privatskole kan nu kalde sig Cambridge International Associate School (CIAS). Det betyder, at skolen er godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor en bestemt fagkombination.

”Mange af vores elever er meget opmærksomme på verden omkring os, og de har derfor også et naturligt ønske om at blive dygtige til fremmedsprog. Samtidig kan vi konstatere, at der er stigende efterspørgsel efter supplerende undervisning, hvor eleverne arbejder fagligt med forskellige fag samtidig med, at de dygtiggør sig i engelsk,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) er internationalt anerkendt og accepteret engelskundervisning. Skolen underviser efter et fælles curriculum (IGCSE) som er ens i hele verden – uanset om skolen befinder sig i Singapore, Sydney eller Sorø. Eleverne på Sorø Privatskole går således til den samme eksamen, som alle andre IGCSE-elever verden over.

Performance
Fællestime

IGCSE-fagene forbereder eleverne til en global fremtid. Eleverne på Sorø Privatskole får først og fremmest mulighed for at få en international anerkendt uddannelse, som kan bruges overalt i verden. Derudover styrker de ekstra engelsksprogede lektioner deres sproglige og faglige kompetencer – både mundtligt og skriftligt.

På Sorø Privatskole skal 10. klasse være starten på ungdomsuddannelsen – ikke afslutningen på grundskolen. Sorø Privatskole tilbyder i første omgang IGCSE-fagene i 10. klasse, men det kan også blive aktuelt at inkludere 9. klasse.

”Vi mener, at der er plads til et ambitiøst 10. klasse-tilbud på Sorø Privatskole. Vi har fokus på, at det er et tilbud, som er attraktivt for vores egne elever, såvel som elever fra andre skoler. Med den enkelte elev i centrum og et højt fagligt niveau skal vi gøre vore elever klar til at starte på en ungdomsuddannelse,” udtaler Casper Madsen.

890-1
Stemningsbillede fra Cambridge

10. klasse på Sorø Privatskole tilbyder på nuværende tidspunkt en kendt ramme; et højt fagligt niveau og en mulighed for at udvide sin faglige horisont udover de almindelige skolefag. Fra skoleåret 2015-2016 supplerer Sorø Privatskole 10. klasse med IGCSE-fagene og 14 dages sprogskole i England, der skal gøre eleverne klar til at tage en international uddannelse, løfte deres engelskkundskaber til et helt nyt niveau og give dem et internationalt udsyn.

Det handler ikke kun om at tilbyde sprogligt interesserede elever en ekstra udfordring. For flere af eleverne er det et logisk skridt i retning af den uddannelse, som de gerne vil tage. På flere uddannelser er lærebøger og undervisningen allerede på engelsk.

Alle skoler, der ønsker at indgå i et samarbejde med Cambridge, skal godkendes. Det er med til at holde et højt fagligt internationalt niveau. Denne godkendelsesprocedure varetages i Danmark af SKALs CIC, der har været på besøg på skolen. SKALs CIC samarbejder nu med mere end 40 forskellige folkeskoler, efterskoler, 10. klassecentre og privatskoler, der udbyder de mange fag under paraplyen: Cambridge International Examinations.