Af Stephen F. Møller Hansen, Liste G. 

Stephen Møller Hansen. Privatfoto.

Instruktøren i Ruds-Vedby Garden, hjælpetræneren i Sorø Freja eller spejderlederen i Stenlille, Dianalund, Nyrup eller Munke-Bjergby. Den frivillige indsats lægges i hele kommunen og beriger de flestes hverdag.

Børn og voksne tilegner sig værdifulde egenskaber til spejder, i sportsklubber eller andre foreninger og Ruds-Vedby Garden har mange med glæde oplevet ved arrangementer rundt omkring i kommunen.

Frivillighed er godt for bundlinjen
Frivilligheden er en dyrebar ressource. 36% af danskere leverer en frivillig indsats, hvilket svarer til ca. 11.000 personer i Sorø kommune. Det vil, ifølge tallene i ”Frivilligerapport 2014” og lidt hurtig hovedregning, svare til 1.000 årsværk i Sorø Kommune hvert år.

Det er flot og det udvikler dem de frivillige arbejder for og det udvikler de frivillige selv. Ligeledes giver disse ildsjæle os alle et fantastisk udbud af muligheder og aktiviteter, som er med til at berige vores liv.

Lad os, som politikere, sikre os, at rammerne for de frivillige er på plads, så de kan bruge deres tid på det som rykker noget.

Det kan nemlig af og til være besværligt at levere en frivillig indsats. Der opstår af og til flaskehalse i de rammer, som man arbejder i som frivillig. Det kan være lokaler eller instrumenter til sport, borde og stole til arrangementer eller undervisningsmateriale og sangbøger. Ligeledes kan der være dokumentationskrav som gør at indsatsen bliver til et slid og må opgives.

Vi har brug for at kende til disse udfordringer. Ligeledes har vi brug for at vide hvilke aktiviteter folk ønsker at deltage i og selvfølgelig hvilke aktiviteter og opgaver de frivillige ønsker at løfte.

Vi politikere må bakke op om frivilligheden
Som politiker og kommune er det vigtigt at skabe et solidt fundament for frivilligheden, så flest muligt får lyst at bidrage, hvilket i sidste ende kommer os alle til gode, uanset om man bor i Stenlille, Dianalund, Sorø eller andre steder i kommunen.

Kommunen skal ikke styre foreningerne og foreningerne skulle gerne kunne samarbejde på egen hånd. Når foreningerne arbejder sammen og løfter projekter sammen, får vi de bedste arrangementer og tilbud.

Så kan byrådet og Sorø Kommune tage stilling til om der skal anlægges kunstbaner, øges halkapacitet eller klatrevægge. Om der mangler stole, sangbøger eller instrumenter og i øvrigt kontrollere at faciliteterne bruges efter hensigt og aftale.

Hvis Blå Fornyelse vælges ind, vil vi arbejde på at sikre

  • Tilstrækkeligt med halplads til sport og fritid
  • At de frivillige foreninger bliver hørt og spurgt
  • Støtte til foreninger som ønsker at afholde nationale mesterskaber eller være vært for andre nationale arrangementer.

Med den rette opbakning, bruger de frivillige deres tid, på det som løfter de mennesker, de laver deres indsats for. Det er til glæde for unge og ældre, frivillige borgere, kommune og lokalsamfund.

Jeg vil, sammen med Blå Fornyelse, arbejde for at Sorø Kommune skal danne ramme for større sportslige og andre nationale begivenheder, drevet af frivillige kræfter med politisk opbakning.