Den 21. til 30. maj 2024 lukker Sorø Fjernvarme igen Slagelsevej (retning mod Slagelse, lige numre). Det sker, fordi stykket mellem Holbækvej og Kirkevej skal have nyt asfalt – det såkaldte slidlag.

Beboere på veje, der støder op til Slagelsevej udadgående, bliver berørt på samme måde, som da fjernvarmerørene blev lagt ned. Indkørsel sker via cykelstien fra Holbækvej, og udkørsel via Lærkevej og Kirkevej eller Slagelsevej (se billede).

Arkil fræser den gamle asfalt af, sætter kloakdæksler i højde og lægger det øverste lag asfalt. Herefter skal vejen hvile/hærde, og den sidste dag bliver der malet striber.

Sorø Fjernvarme beklager de gener, det medfører!