Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Det virker næsten som en provokation, når Sorø Byråd, med undtagelse af Enhedslisten, mindre end to uger efter kommunens unge har strejket for klimaet, vælger at give tilladelse til at udvide køreteknisk anlæg.

Fra Enhedslisten valgte vi at stemme nej til udvidelsen, fordi det ikke er et grundlæggende behov. Det er derimod bevarelsen af det, der i et høringssvar beskrives som et ”naturskønt kuperet område med landbrugsland, rigt dyreliv, skov og vådområder”. Et område, der først vil blive kørt helt i stykker i forbindelse med anlægsarbejdet, hvorefter naturen må tilpasse sig den larm og uro, der kommer fra det udvidede anlæg.

Det var ikke kun klima og miljø, der blev underlagt ønsket om vækst. Efter Enhedslistens opfattelse blev der taget alt for lidt hensyn til de indsigelser, der kom fra naboerne, på trods af at det er dem, der skal leve med konsekvenserne af udvidelsen.

Efter Enhedslistens opfattelse er essensen af udvidelsen, at klima og miljø må vige for mere asfalt, og en virksomhed, der gavner Co2 niveauet.

Der ses i forbindelse med udvidelsen af køreteknisk anlæg helt bort fra, at benzin- og dieselbiler i deres nuværende form er fortidens teknologi. Udvidelsen af køreteknisk anlæg bliver derfor en varetagelse af nogle behov, der især var knyttet til udviklingen af industrisamfundet.

Flertallet i byrådet vedtog udvidelsen med en række vage hensigtserklæringer om at ville passe på miljøet, men reelt er den mulighed afgivet med vedtagelsen af planen. Når udvidelsen er anlagt, og skaderne sket, så kan Byrådet blot konstatere, at man er kede af, at der ikke blev taget mere hensyn til klima og miljø. Men prioriteringen af asfalt over klima og miljø er et politisk valg.

Et politisk valg, der ligger i logisk forlængelse af budgetaftalen for 2019, hvor erhvervslivet fik første prioritet, mens klima og miljø blev underlagt økonomien og ikke må gå ud over væksten.

I valgkampe kommer klima og miljøet i højsædet. Alle partier melder sig under de grønne faner. Der skal vedtages Verdensmål, og kommunen skal styres ud fra en grøn målepind, hvor klima og miljø er i centrum. Når alle siger, at den grønne omstilling er den vigtigste opgave, vi har, hvorfor er det så så ufatteligt vanskeligt at få det politiske niveau til at ændre adfærd?

Udvidelsen af køreteknisk anlæg er et eksempel på, at alle er miljøvenlige i tale, men ikke i handling. Men det er med til at ofre den jord, vi har lånt af vores børn og børnebørn.

Enhedslisten stemte imod udvidelsen af køreteknisk anlæg, fordi vi er nået dertil, hvor vi skal prioritere den grønne omstilling, også selv om det på kort sigt kan have en negativ effekt på væksten. Vi er simpelthen nødt til at forholde os til, at der ikke findes en Planet B.

Foto: ABW