Erhvervshus Sjælland skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om indbyggerantallet:

Flere og flere flytter til region Sjælland. Nye tal viser, at der over de sidste 5 år er flyttet mere end 11.000 borgere til Sjælland og Lolland-Falster. Faktisk er der i dag 17.311 flere indbyggere, end der var før finanskrisen.

Finanskrisen tog hårdt på region Sjælland, men i de seneste år har der både været fremgang i erhvervslivet og indbyggertallet.

– Det går faktisk rigtig godt i region Sjælland. Man skal ikke undervurdere betydningen af den store tilflytning til regionen. For med en meget lav ledighed har virksomhederne brug for den ekstra arbejdskraft, og her betyder det noget, at der er flyttet mange borgere til Sjælland. Virksomhederne har brug for arbejdskraften, udtaler Mads Váczy Kragh.

Nettotilflytningen er en samlet opgørelse af, hvor mange der er flyttet til regionen set i forhold til hvor mange der er flyttet fra regionen. I perioden 2008 til 2013 var tallet negativt, altså flyttede der flere fra regionen, end der flyttede til.

Men i 2013 vendte det, og siden har nettotilflytningen været positiv. I 2018 flyttede ca. 23.800 til regionen, mens 21.700 flyttede fra. Det samlede tal for perioden 2013-2018 er en positiv nettotilflytning på ca. 11.000 personer.

– Tilflytninger kan mærkes både på de kommunale bundlinjer, men ikke mindst i de lokale virksomheder. I en situation, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft alle steder i Danmark, skaber det vækstmuligheder for de lokale virksomheder. Og lige nu går det virkelig fremad i vores region, og der er ikke noget, der tyder på, at det vender, udtaler Mads Váczy Kragh.

Hvis man kigger på, hvem der flytter til og fra, så er det primært de unge i alderen 18-23 år, som forlader regionen for at studere i København eller andre steder. Kigger men til gengæld på aldersgrupperne fra midten af 20’erne og op, så flytter flere personer til regionen end fra. Den største nettotilflytning ser vi blandt de 30-39 årige, der ser en fordel i at stifte familie under bedre pladsforhold, end det ofte er muligt i Københavnsområdet.

– Tallene siger jo klart noget om, at vi mangler nogle videregående uddannelser i Region Sjælland. Der er mange uddannelser i København, og det vil der altid være. Men vi har brug for bedre muligheder for videreuddannelse lokalt i regionen for at holde på en større andel af de unge mennesker. Særligt på det tekniske område mangler vi uddannelser, og det er også der virksomhederne mangler folk, fortæller Mads Váczy Kragh.

Så på trods af, at der er en høj nettotilflytning til Sjælland, så er der ifølge direktøren stadig mangel på arbejdskraft i virksomhederne.

– Rigtig mange af de mere end 1000 virksomheder, vi arbejder med hvert år i Erhvervshus Sjælland, har for tiden propfyldte ordrebøger. Men de mangler hænderne. Og særligt et sted som industrien er det virkelig en udfordring, for deres kunder er i høj grad internationale, og vi har generelt et lavt eksportniveau i region Sjælland. Og her er det altså ærgerligt, at det nu ikke er ordrene, men arbejdskraften, der mangler, udtaler Mads Váczy Kragh.

Tallene er behandlet af Erhvervshus Sjælland med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik.