Sorø er en by fyldt med uddannelse. I Ankerhus på Slagelsevej 7 finder man administrationen af University College Sjælland, en af Danmarks syv professionshøjskoler. University College Sjælland udbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelser samt kurser inden for de pædagog- og socialfaglige, sundhedsfaglige og lærerfaglige områder.

University College Sjælland rummer ca. 700 ansatte og 6.200 studerende fordelt på fire campusser i Næstved, Roskilde, Slagelse og Storstrøm samt en række centrale funktioner placeret her i Sorø.

Professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, der afsluttes med et bachelorprojekt. Uddannelserne er erhvervsrettede med langvarige praktikforløb og giver adgang til efter- og videreuddannelse på universiteter i både Danmark og udlandet. University College Sjælland udbyder 9 forskellige professionsbacheloruddannelser.

Ankerhus blev grundlagt i 1902 af Magdalene Lauridsen (1873-1957). Magdalene kom til Sorø i 1893, hvor hun blev inspireret til at oprette en husholdningsskole (Danmarks første). Skolen blev hurtigt en succes og et forbillede for en række andre husholdningsskoler. De kom til at mangle lærere, og i 1902 købte Magdalene derfor en grund vest for Pedersborg Sø. Her fik hun grundlagt den bebyggelse, der senere fik navnet Ankerhus Husholdningsseminarium. I 1906 blev Ankerhus Husholdningsskole oprettet i tilknytning til seminariet.