“Vi oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider for de borgere i Københavns Kommune, som ønsker at få monteret en altan,” siger administrerende direktør i Altan.dk, Casper Gorm Knudsen.

Københavns Kommunes plan for at forbedre byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune med en ekstrabevilling på 33 mio. kr. hilses velkommen i Altan.dk, der er Danmarks største virksomhed indenfor opførelse af altaner. Altan.dk anser dog de politiske ambitioner for at være alt for lave.

“Vi oplever urimeligt lange sagsbehandlingstider for de borgere i Københavns Kommune, som ønsker at få monteret en altan. Derfor er vi glade for, at Københavns Borgerrepræsentation nu afsætter flere midler til området. Helt på linje med Dansk Industri, er vi meget uforstående overfor, at København først forventer at kunne leve op til de nationale servicemål om halvandet år,” siger administrerende direktør i Altan.dk, Casper Gorm Knudsen.

De lange sagsbehandlingstider betyder, at Altan.dk i dag må vente mere end et år fra en byggesag afleveres til en byggetilladelse forligger, og Altan.dk herefter kan påbegynde opsættelse af altaner.

“Vi ønsker på ingen måde at skyde på de meget travle medarbejdere i kommunen, der sidder med byggesager, men de politiske tiltag for at leve op til kommunens egne servicemål har indtil nu været meget uambitiøse, og selvom der nu sættes politisk fokus på problemet, så er ambitionsniveauet fortsat alt for lavt,” siger Casper Gorm Knudsen.

Altan.dk frygter at borgere i København helt opgiver at planlægge byggesager, fordi de på forhånd ved, at der kan gå månedsvis, eller år, før deres byggesag godkendes og projektet overhovedet kan igangsættes.

Københavns Borgerrepræsentation besluttede i sidste uges budgetforhandlinger at tilføre 33 mio.kr. til byggesagsbehandlingen i kommunen. Bevillingen kommer efter en undersøgelse af erhvervsvilkårerne i danske kommuner fra Dansk Industri. Her havnede sagsbehandlingstiden i København Kommune på en 87.-plads, ud af Danmarks 93 kommuner.

I en kundeundersøgelse på byggesagsområdet, foretaget af Københavns Kommune i 2019/2020 og dermed før coronanedlukningen, var tilfredsheden med byggesagsbehandlingen faldet fra 39 pct. i en tilsvarende undersøgelse i 2017 til kun 29 pct. i 2019/2020.

Kundeundersøgelsen viste, at der efterspørges forbedringer på en række områder, som tidligere undersøgelser også har påpeget. Disse områder er henholdsvis:
1. Særligt fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden
2. Større tilgængelighed og adgang til faglig dialog
3. Forudsigelighed i et sagsforløb og sagsbehandlingstid
4. Kompetent og ensartet sagsbehandling

Altan.dk har hovedkvarter i Sorø. Foto: SDL