Dit Sorø har bedt den nye kommunalbestyrelse om at besvare tre spørgsmål. Her medvirker Susanne Borggaard fra Nye Borgerlige. Susanne er medlem af Børn og Undervisningsudvalget, Sorø Forsyning og Sorø Akademis Skole Bestyrelse.

Hvor står Sorø stærkest?

Sorø står stærkest ved have en central placering midt på Sjælland og relativt kort afstand til flere væsentlige knudepunkter i Danmark. Den placering er svær at få andre steder på Sjælland. Der faktisk kun Ringsted der står stærkere hvad angår placering. Så vinder Sorø til gengæld hvad angår naturen. Sorø står stærkt i forhold til en dejlig natur som mange tilflyttere nyder godt af sammen med den centrale placering.

– Sagt med få ord har Sorø en central naturskøn placering midt på Sjælland.

Hvad udfordrer os?

Sorø udfordres af at være en landkommune med yderområder med relativ lang afstand imellem og deraf manglende sammenhængskraft. Vores kommune mangler cykelstier fra land til by og byerne imellem. Jeg er overbevist om at mange ville cykle mere hvis de kunne cykle sikkert. Dette ville være både børn og voksne.

Jeg tror folk på landet ville tage cyklen noget oftere hvis der var cykelstier til byerne og imellem vores byer.

Sorø har den skønneste natur men at cykle på vejene i Sorø Kommune er med livet som indsats.

Sorø Kommune udfordres som så mange andre kommuner af at have udpinte skoler og alt for mange børn og unge der ikke kan skrive, læse og regne ordentligt, når de forlader skolen. Sagt med andre ord – vi har alt for mange børn og unge der ikke lærer deres fulde potentiale. Det er et kæmpe problem for Sorø Kommune at børn hjemsendes grundet manglende økonomi til undervisning. Det er for mange skatteydere uacceptabelt og forståeligt nok.

Separering af regnvand og spildevand er en udfordring som alle Sorø Kommunes borgere kommer til at tage del i. Med de nuværende klimaforhold er det nødvendigt at alle husstande (også i byerne ikke kun i det åbne land) får separeret regnvand fra spildevand så ikke der udledes fortyndet spildevand ud til de badende børn i Sorø Sø.

Til de næste generationer skal vi overdrage rent drikkevand og en ren natur – det er en forudsætning for at få et godt liv.

Der er flere udfordringer for Sorø Kommune men fælles for dem alle er det kræver økonomi og en aktiv indsats. En vilje til at ville.

En verdensmålsambassadør hører ikke til i Sorø Kommune når der er basale kernevelfærdsområder som i den grad mangler økonomi.

Hvad er det vigtigste at fokusere på i 2022? 

Nu er budgetterne lagt for 2022, så det er svært at lave om på men mit fokus for 2022 ville være at få indført 2 lærer ordning i almen undervisning i alle de klasser, hvor lærerne har behov for ekstra hjælp så alle elever får den opmærksomhed og støtte de har brug for. Det er ikke kun børn i special undervisningen der har behov for en ekstra indsats – det har rigtig mange børn i almen undervisningen også og det er simpelthen ikke rimeligt at det skal gå ud over alle børnene i almenundervisningen, at der ikke er afsat penge nok til specialundervisningen.

Få taget de nødvendige tiltag til at få udtaget jorder herunder sikret træbeplantning rundt om de private vandværker vi har i Sorø Kommune – naturligvis i samarbejde med vandværkerne og de private lodsejere af jorderne.

Det er bydende nødvendigt at sikre vores drikkevandsforsyninger. Vi har i dag så meget viden, den skal bruges fornuftigt. Rent drikkevand skal vi også have i fremtiden – med relativt simple tiltag kan vi fremtidssikre vores drikkevand, hvis vi vil.

 

Foto: ABW