Sorø Kommune har nu fået Fredningsnævnets tilladelse til at udskifte alléen langs Skælskørvej ved den sydlige indgang til Sorø by. Udskiftningen finder sted i løbet af vinteren og foråret.

Den længe tiltrængte udskiftning af træerne i alléen på Skælskørvej syd for Sorø går snart i gang. Sorø Kommune har nu fået Fredningsnævnets tilladelse til udskiftningen, og en donation fra A.P. Møller Fonden giver mulighed for en kvalitetsmæssigt god løsning.

Nils Kruse fra DN Sorø siger:

– Fra DNs side er vi tilfredse med, at bestemmelserne for fredningen af alléen bliver overholdt. Vi glæder os over, at allétræerne bliver plantet samtidig, så der kan blive en smuk lindeallé, som fremtidige generationer kan få fornøjelsen af.

Skov- og Landskabsingeniør Janus Storland Høhne fra Sorø Kommune siger:

– Alléen har kendt bedre dage. Der er i dag kun 36 træer af de oprindelige 78 tilbage, og flere af de tilbageværende træer er ikke i en god forfatning. Flere af dem er angrebet af svamp og udgør en risiko for trafikken. Så det er glædeligt, at vi nu får mulighed for at udskifte hele alléen og sætte nye træer.

Takket være en donation på 500.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc. Kinney Møllers fond til Almene Formål får kommunen mulighed for at gentilplante med lindetræer af en vis størrelse og i øvrigt sikre god pleje af de nye træer.

De gamle træer vil blive fældet i løbet af februar, og senere på foråret vil de nye blive plantet. De nye træer vil blive plantet i samme afstand som i dag, så resultatet bliver en flot, ensartet allé på begge sider af Skælskørvej.

De fældede træstammer vil blive lagt ud på Natura 2000-området ved Flommen til glæde for insekter og svampe.