Ved Alle Helgen gudstjenesten søndag 2. november kl. 17.00 i Bjernede Kirke mindes vi dem, der er gået bort i det forgangne år.

Kirkesanger Michael Kammer og organist Jesper Fink-Jensen fremfører i den forbindelse musik, der tjener til menighedens eftertanke.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Ringerhuset. Drikkevarer kan købes. Alle er hjertelig velkomne.

Alle Helgens Dag har en lang historie. I middelalderen mindedes man særligt helgenerne og martyrerne, altså dem, som døde for deres tros skyld. Nu fejrer vi Alle Helgen i folkekirken til minde om alle vore døde. Vi tænder lys for vore nærmeste enten som i Bjernede ved at tænde et lys i døbefonten før gudstjenesten eller ved at tænde gravlys på vore kæres grave.

lys