“Signalanlægget i Albertikrydset i Sorø er fortsat ude af drift, og det vil det også være i næste uge”, oplyser Sorø Kommune i deres seneste nyhedsbrev.

Der har endnu ikke været uheld i krydset, og selv i myldretiden er langt de fleste gode til at tage hensyn til hinanden.

Skolebørn anbefales at tage en alternativ rute. Her på Sorø Kommunes hjemmeside er en oversigt over alternative steder med fodgængerovergange

Foto: ABW