AffaldPlus opfordrer alle soranere til at sortere deres affald og aflevere det på Sorø Genbrugsstation på Metalvej 15, 4180 Sorø. Jo mere der genbruges, jo mere gør vi en forskel for miljøet.

Det er nemmest, hvis man sorterer affaldet på forhånd og gør det rigtigt første gang. Forkert sortering kan medføre, at en hel container må kasseres. Hvis affaldet afleveres i en pose, skal det være en transparent pose.

Gode ting som møbler, porcelæn og bøger bør afleveres til direkte genbrug, så andre kan få gavn af dem. Nødhjælpsorganisationer, spejdere mv. får lov til at tømme containeren med direkte genbrug. Derudover er det ikke tilladt at klunse, dvs. at tage noget, som andre har smidt i containerne.

De fleste er klar over, at aviser og flasker kan genbruges som… aviser og flasker. Men vidste du, at bildæk omdannes til gummipulver, som kan bruges til bl.a. atletikbaner? Plastflasker fra f.eks. kildevand og shampoo kan blive til kunstgræs efter en proces, hvor de omdannes til plastgranulat. Hver gang vi genbruger 1 kg plast, sparer vi 2 kg olie.

AffaldPlus’ har trykt en brochure med kort over Sorø Genbrugsstation, hvor reglerne for brug af genbrugsstationen også fremgår.