Daginstitutionen Grønnegården har indført et nyt affaldssorteringssystem i børnehøjde, der lærer både børn og voksne at sortere affald korrekt.

I Daginstitutionen Grønnegården på Frederiksberg i Sorø lærer børnene at sortere affald. Og at sortere det korrekt. Institutionens nye affaldssortering, som er let tilgængelig og sat i børnehøjde, har fået tildelt midler af Grønt Forum. Sorteringssystemet er en del af et tema for børnehavebørnene om affald som ressource.

”Børnene er blevet rigtig gode til at sortere deres affald,” fortæller Pia Falkenberg Larsen, der er naturansvarlig pædagog i Daginstitutionen Grønnegården. ”Vi har præsenteret det nye system til morgensamling i børnehaven, og derefter har vi løbende haft snakke med børnene om, hvordan man sorterer affaldet i de rigtige beholdere.”

Det skal være tilgængeligt

Både i vuggestuen og børnehaven er der sat nye affaldssorteringssystemer med tydelige mærkater op i fælleskøkkenerne. På alle stuer har pædagogerne været kreative med forskellige mindre affaldssorteringssystemer for at gøre det så tilgængeligt som muligt for børnene. Med denne indsats har pædagogerne oplevet, at børnene hurtigt tog affaldssorteringen til sig og tog ansvar for sorteringen.

”Børnene er endda begyndt at rette hinanden, når nogen sorterer forkert,” fortæller Pia med et smil. Nogle medarbejdere har også givet udtryk for at have lært mere om affaldssortering, efter daginstitutionen har fået det nye system.

Affaldssortering også i vuggestuehøjde

Også i vuggestuen har pædagogerne indført affaldssortering i børnehøjde. Når de spiser, har de to dybe tallerkener på bordet til at sortere affaldet fra madpakkerne. Derefter kommer affaldet i spande, og ofte hjælper de større vuggestuebørn med at bære affaldet helt ud til de store affaldsspande i køkkenet. Børnene bliver på den måde allerede i en tidlig alder bevidste om affaldssortering.

Grønt fokus giver arbejdsglæde

Grønnegårdens interesse for grønne projekter rækker langt tilbage. Det ses blandt andet ved det grønne flag, der vajer over institutionen, og som betyder, at institutionen er en del af programmet Grønne Spirer under Friluftsrådet. Hvert år skal institutionen leve op til en række kriterier for at beholde flaget. Til næste år har Grønnegården været de stolte ejere af det grønne flag i 10 år.

”Der ligger et arbejde i at bevare det grønne flag, men de grønne projekter giver noget ekstra til hverdagen, som ansat på Grønnegården,” fortæller leder Janne Lindegaard. ”Det støtter i høj grad op om en arbejdsglæde, da der er fokus på, at medarbejderne kan spille ind med idéer og tage ejerskab for de grønne projekter.”

Foto ABW