Byrådet blev i 2015 nødt til at tilpasse vores udgifter til indtægterne. I den forbindelse valgte byrådet at spare på tilskuddet til Sorø Kommunes årlige Ældreudflugt.

Ældrerådet og borgmester Gert Jørgensen har efterfølgende undersøgt mulighederne for en sponsoreret Ældreudflugt. Det er nu lykkedes at få de nødvendige sponsorater til at gennemføre en udflugt til Hotel Højbysø i Odsherred. Det vel og mærke med en stigning i egenbetalingen på kr. 50,00 pr. person til nu kr. 175,00 for en heldagsudflugt.

Advokatgaarden
Advokatgården

Sponsorerne til årets Ældreudflugt er Rotary i Sorø, Nygaards Turist- og Minibusser, Alsted Turistfart, Advokatgården i Sorø samt Sorø Avis. Sorø Kommune bidrager med billetudskrivninger og øvrige praktiske opgaver.

Præsidenten for Rotary i Sorø Johannes Lumholt glæder sig over, at Rotary kan bidrage til at understøtte netværket blandt kommunens ældre medborgere.

– I Rotary ved vi, hvor meget netværk og fællesskaber betyder. I 2015 gav vi penge til ungdommen i form af en skater- og løbehjulsbane, og vi er glade for nu at kunne bidrage til fællesskabet for Sorø Kommunes ældre medborgere, siger han.

Alsted Turistfart ved Knud Andersen og Nygaards Turist- og Minibusser ved Peter Nygaard har gennem flere år stået for kørselsplanlægningen og transporten. De er begge glade for at Ældreudflugten bliver gennemført igen i år.

– Vi ønsker at støtte denne tradition i Sorø Kommune til glæde for mange af kommunens borgere, siger de.

Advokatgården i Sorø har løbende kontakt til mange ældre i Sorø Kommune. Dette blandt andet i forbindelse med testamenteskrivning eller køb/salg af fast ejendom samt generationsskifte.

– Vi er derfor glade for at kunne bidrage til årets Ældreudflugt i 2016, siger advokat Robert Kjær fra Advokatgården i Sorø.

Billetterne vil blive udbudt til salg efter først til mølle princippet den 29. juni.