Spisefællesskaber, vasketoiletter og aflastning for demente – det er nogle af de konkrete indsatser, borgerne i Sorø Kommune kan se frem til som følge af regeringens ældremilliard. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Sorø Kommune 19Social- og Sundhedsudvalget har netop besluttet, hvordan Sorø Kommunes andel af regeringens ”ældremilliard” skal bruges. Ældremilliarden stammer fra finansloven for 2016, hvor regeringen har afsat i alt 1 mia. kroner til at styrke kommunernes indsat for en værdig ældrepleje og indføre værdighedspolitikker i alle landets kommuner.

Nu har politikerne i Sorø Kommunes social- og sundhedsudvalg vedtaget, hvordan den lokale del af ældremilliarden – i alt 5.460.000 kroner – skal bruges.

Der bliver tale om tiltag og initiativer, som tager afsæt i den nyligt vedtegne værdighedspolitik, og som der vil blive arbejdet med i den kommende periode.

Livskvalitet styrkes
De fleste penge går til at styrke de ældres livskvalitet gennem bl.a. etablering af spisefællesskaber, øget samspil med civilsamfundet samt dagcentertilbud for sårbare ensomme ældre. Herudover styrkes kvaliteten og tværfagligheden i ældreplejen gennem bl.a. tværfaglig efteruddannelse.

Formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

– Det glæder mig rigtig meget, at vi nu har mulighed for at sætte nogle ting i værk til glæde for de ældre og deres pårørende. Spisefællesskaber er noget, vi har gode erfaringer med, og som nu kan udvikles til gavn for endnu flere ældre. Jeg er også meget glad for, at vi slap for at skulle lukke det nystartede aflastningstilbud for demente. Det er et godt tilbud, som gør en stor forskel, ikke mindst for de pårørende, som i forvejen er hårdt pressede.

Også den faglige indsats og det tværfaglige samarbejde i ældreplejen vil blive styrket.

– Der stilles rigtig store krav til medarbejderne i ældreplejen i dag, ikke mindst fordi sygehusindlæggelserne bliver kortere og kortere, så man som kommunal medarbejder ofte står og skal tage vare på borgere med ret komplekse problematikker. Derfor er det helt afgørende, at medarbejderne får mulighed for kompetenceudvikling, ligesom vi sætter endnu mere fokus på tværfaglighed, siger Lars Schmidt.

midler