Absalonsgade er en af hovedgaderne i Sorø bymidte. Her ligger bl.a. Sejers Konditori, Sy & Rens, Aldi og Sorø Radio.

Absalonsgade er en af de første veje uden for byens port. Oprindelig hed vejen Savværksvej, fra 1892 Absalonsvej og fra 1905 Absalonsgade.

Absalon og Esbern Snare var brødre og sønner af Asser Riig fra Fjenneslev. Absalon blev biskop i Roskilde og senere ærkebiskop i Lund. Det var Absalon, der inviterede cisterciensermunker til Sorø for at drive Sorø Kloster. Absalon døde i 1201 og ligger begravet i Sorø Klosterkirke.