Der er mangel på sygeplejersker i Region Sjælland, og for at afhjælpe problemet har Absalon netop fået godkendt, at der kan uddannes 30 ekstra sygeplejersker om året allerede fra september.

Absalon har af Uddannelses- og Forskningsministeriet netop fået godkendelse til at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen med 30 studerende årligt.

”Der er alvorlig mangel på sygeplejersker i Region Sjælland, og med de nye studiepladser kan vi være med til at løse problemet med manglen på hænder i sundhedssektoren”, siger Absalons rektor Camilla Wang.

”Absalon er meget optaget af at være med til at løse regionens udfordringer, og vi målretter vores uddannelser efter det, der efterspørges”.

På Absalon er sygeplejerskeuddannelsen i dag dimensioneret med 581 studerende pr. år, og med de 30 nye godkendte studiepladser, betyder det, at der fremover optages 611 nye
sygeplejerskestuderende pr. år.

Både Region Sjælland og regionens 17 kommuner efterspørger i høj grad sygeplejersker, og de har sammen givet tilsagn om at oprette 30 nye praktikpladser til de studerende. Dette er både i forhold til det aktuelle behov og i forhold til fremtidens behov for sygeplejersker.

”Vi er meget glade for, at endnu flere sygeplejersker nu bliver uddannet i regionen. Det har en kæmpe værdi for alle vores sygehuse, arbejdsmiljøet og i sidste ende patienterne, at der bliver uddannet endnu flere dygtige sygeplejersker i Region Sjælland”, siger Gitte Simoni, der er formand for udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering i Region Sjælland.

De ekstra 30 pladser vil som udgangspunkt blive fordelt omtrent ligeligt mellem de udbudssteder, hvor Professionshøjskolen Absalon uddanner sygeplejersker – det vil sige i Nykøbing Falster, Roskilde, Næstved, Slagelse og Holbæk. Praktikpladserne er ligeledes fordelt mellem Region Sjælland og kommunerne.

Absalon forventer, at de 30 nye pladser vil blive fordelt med 16 til studiestart i september og med 14 til studiestart i februar.

 

Foto: ABW