Ca. 700 lærere og pædagoger går nu i gang med et kompetenceudviklingsforløb, der strækker sig over halvandet år. Alle skoler og daginstitutioner og øvrige børnefaglige medarbejdere i Sorø Kommune deltager i forløbet, som skal styrke det fælles sprog og kendskabet til de fælles pejlemærker i inklusionsindsatsen.

Vi finder den bagvedliggende mening, Vi taler, så andre får lyst til at lytte, og lytter, så andre får lyst til at tale og Vi ser altid udvikling som en mulighed. Det er nogle af de pædagogiske ”pejlemærker”, der danner rygraden i Sorø Kommunes indsats for at skabe stærke børnefællesskaber, hvor alle børn kan trives og udvikle sig.

Over det kommende halvandet år vil alle medarbejdere i Sorø Kommunes skoler, daginstitutioner og fagcenter Børn og Familie deltage i et fælles kompetenceudviklingsforløb med afsæt i pejlemærkerne. Og det er netop en pointe, at alle er med, så man på tværs af hele børneområdet opbygger et fælles sprog og en fælles begrebsramme.

Formand for Børn og Undervisningsudvalget, Rolf Clausen, glæder sig over de positive tilbagemeldinger fra de første forløb.

“Vi har i byrådet været enige om at prioritere inklusionsindsatsen, og jeg er sikker på, at de fælles tiltag vil styrke indsatsen ude i de enkelte skoler og institutioner. For mig at se er det en stor styrke, at alle pædagogiske medarbejdere i hele Sorø Kommune deltager i det samme kompetenceudviklingsforløb. Der er ingen tvivl om, at det vil styrke samarbejdet både mellem daginstitutioner og skoler og mellem pædagoger, lærere og eksterne fagpersoner som for eksempel psykologer og sundhedsplejersker, og på den måde gøre en forskel i det enkelte barns liv”, siger Rolf Clausen.

Fælles mindset 

Anne Kristine Raaholt fra Ruds Vedby Skole er en af dem, som har gennemført de første moduler af forløbet. Hun siger:

“Det er en utrolig mulighed for det fremtidige samarbejde, at vi alle får den samme uddannelse. Vi håber, at vi i kraft af modulerne vil opleve, at vi arbejder tættere sammen ud fra samme sprog, når vi f.eks. holder møder med sagsbehandlere, psykologer eller andre fagpersoner. På samme måde vil vi internt på skolen arbejde ud fra samme pædagogiske pejlemærker, som giver os flere handlemuligheder i dagligdagen. På skolen kan vi allerede nu mærke, at det gør en forskel, at vi alle kommer igennem de samme moduler. Vi skaber udvikler os sammen i kraft af det fælles sprog”.

“Et af de pædagogiske pejlemærker handler om, at vi bliver bevidste om, at vi selv indgår i ligningen. Det er en god måde at tænke på, som vi kommer til at anvende i vores pædagogiske praksis. Vi arbejder på at finde den bagvedliggende mening i en given situation. Det vil hjælpe både personale og elever, når de i dagligdagen f.eks. står med uenigheder mellem børn”.

Plads til forskellighed

I alt 10 pejlemærker udgør den fælles værktøjskasse, men en vigtig pointe er, at der er vide rammer for, hvordan de enkelte pejlemærker fortolkes rundt omkring i skoler og institutioner. Det forklarer Jacob Folke Rasmussen, som er tovholder på Sorø Kommunes inklusionsindsats.

“Det har været vigtigt for os at opbygge forløbet på en måde, så der er plads til, at den viden og de idéer, som medarbejderne tager med sig fra undervisningen, kan udmønte sig på måder, som passer til den enkelte skole og daginstitution. Vi lægger vægt på at gøre det praksisnært og skabe rum for deltagernes refleksioner. Jeg er imponeret over den kreativitet, det engagement og den idérigdom, medarbejderne lægger for dagen her”, siger Jacob Folke Rasmussen.

Børn og forældrene skal også med

Første skridt bliver altså at opbygge et fælles sprog blandt alle medarbejderne på børneområdet. Men endnu bedre bliver det, når også børnene og forældrene kommer med.

“Næste fase bliver at inddrager børn og forældre endnu mere. Vi er så småt begyndt, og vi oplever, at det er et arbejde, som mange forældre gerne vil tage del i”, siger Jacob Folke Rasmussen.

Fakta

10 pædagogiske pejlemærker er udarbejdet af ledere og medarbejdere fra hele børne- og familieområdet i Sorø Kommune som led i det toårige projekt Stærke Børnefællesskaber, Sorø Kommune har deltaget i sammen med Undervisningsministeriet.

Pejlemærkerne bygger på tre pædagogiske teorier, nemlig Marte Meo, Narrativ Pædagogik og LP-modellen, som allerede bruges i Sorø Kommunes skoler og institutioner.

Kompetenceudviklingsforløbet omfatter 24 timers uddannelse af samtlige medarbejdere i kommunens skoler og daginstitutioner og Fagcenter Børn og Familie.

Kompetenceudviklingsforløbet er en del af de midler, som Byrådet sidste år afsatte til at styrke inklusionen i Sorø Kommunes daginstitutioner og skoler.

Læs mere om pejlemærkerne og Sorø Kommunes inklusionsindsats på http://inklusion.soroe.dk/

SB 2 SB 1 SB 3