Når Sorø Erhverv og Sorø Kommune slår dørene op til job- og uddannelsesmesse fredag den 22. januar, bliver det med deltagelse af 40 virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

En af de lokale virksomheder er Elektrogården, hvor indehaver Carsten Hansen siger:

– Jeg deltager på messen, fordi jeg mener, at vi som virksomhed har et ansvar for at fortælle de unge mennesker om de spændende job- og uddannelsesmuligheder, som vores brancher indeholder. Ligesom jeg tror på, at vi – som håndværksvirksomhed – kan være med til at inspirere de unge med alternativer til de mere boglige karriereveje. Her betragter jeg job- og uddannelsesmessen som en kanon platform.

Messeopgaver skal sikre de unges faglige udbytte
Alle kommunens 8. og 9. klasser er inviteret med på messen, som har til formål at styrke de unges job- og uddannelsesvalg. Derfor har UU Vestsjælland også spillet en central rolle i messeplanlægningen, hvor konkrete opgaver blandt andet skal sikre de unges udbytte af dagen. Mette Andersen, Vejleder fra UU Vestsjælland, fortæller:

– Sorøs job og uddannelsesmesse er alle tiders mulighed for at lade elever, virksomheder og uddannelsesinstitutioner møde hinanden. Jeg håber, at eleverne kommer til at møde alle ”fagnørderne”, som sikrer kvalitet og udvikling i de lokale virksomheder. Jeg forventer også, at vi får vist, at eleverne med en erhvervsuddannelse er rigtig godt stillet i forhold til arbejdsmarkedet såvel som at læse videre på de videregående uddannelser. Ligesom det er centralt at synliggøre for de unge, at vi både har virksomheder og uddannelsesmuligheder her i lokalområdet.

Langsigtet rekruttering
De soranske virksomheder oplever, ligesom det meste af Sjælland, stadigt større udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor må virksomhederne tænke mere langsigtet end tidligere for at sikre deres fremtidige medarbejdere. Og netop når man har de langsigtede briller på, står nytteværdien af at være til stede på job- og uddannelsesmessen knivskarpt.

Claus Christensen fra DBI Plastics siger:

– Som produktionsvirksomhed har vi længe mærket udfordringer med at rekruttere den faglærte arbejdskraft. Job- og uddannelsesmessen giver os mulighed for at være proaktive omkring disse rekrutteringsudfordringer, fordi vi kan synliggøre de unges muligheder hos os som virksomhed såvel som i hele plastbranchen.

Messen er åben for kommunens 8-9. klasser mellem 9:30 – 13:30, mens forældre, ledige samt andre interesserede også er velkomne fra 13:30 – 15:30.