Sorø-firmaet Bøgeris Transportbånd A/S har den 1. december leveret et nyt aflastningsanlæg til DONG Energys kulhavn på Asnæsværket i Kalundborg, hvorfra der skal losses kul fra de store skibe, der anløber havnen.

Overblik over det nye aflastningsanlæg på Asnæsværket
Overblik over det nye aflastningsanlæg på Asnæsværket

Aflastningsanlægget er en del af moderniseringen af kulhavnen i Kalundborg og erstatter to gamle lastekraner. Det nye anlæg er en stålkonstruktion med fem transportører, der skal transportere skibenes last til de områder på havnen, som er indrettet til opbevare brændslet, indtil det skal anvendes på Asnæsværket.

– Det har været en spændende og udfordrende opgave for os. Vi har haft et godt samarbejde med DONG Energy, der nu kan tage et topmoderne og velfungerende anlæg i brug. Vi er klar til at påtage os lignende opgaver fremover, siger direktør Hans Christian Nielsen, Bøgeris Transportbånd A/S.

210 tons stål

Det nye anlæg er en stålkonstruktion med fem transportører, der skal transportere skibenes last til de områder på havnen, som er indrettet til opbevare brændslet, indtil det skal anvendes på Asnæsværket.
Det nye anlæg er en stålkonstruktion med fem transportører, der skal transportere skibenes last til de områder på havnen, som er indrettet til opbevare brændslet, indtil det skal anvendes på Asnæsværket

Stålkonstruktionen består af 210 tons stål. De fem transportbånd er hhv. 163, 90, 76, 36 og 10 meter lange. I alt er der monteret én km. gummi-transportbånd på anlægget. Hertil kommer galleri, serviceplatforme, omlastestationer og understøtninger.

Når der bliver losset fra skib til transportør, foregår det ved, at en grab losser kul ned i en specialdesignet, kørende fødekasse, som rummer 48 kbm. Anlægget har en kapacitet på 800 tons i timen. Med det nye, energioptimerede anlæg er det blevet meget enklere at losse af sammenlignet med de gamle kulkraner. Anlægget bliver styret af én mand via fjernbetjening.

I opførelsesperioden har seks-syv medarbejdere fra Bøgeris konstant være beskæftiget på anlægget, der i følge den oprindelige plan skulle have stået færdigt i foråret 2015. Afleveringen blev dog forsinket pga. en række udfordringer med etablering af de fundamenter, der bærer anlægget.

Bøgeris Transportbånd A/S er eksperter i transportbånd, transmissioner, tromlemotorer og transportører. Siden 1983 år har Bøgeris Transportbånd hjulpet industrien med at flytte varer fra A til B. I bogstaveligste forstand. Virksomheden ligger i Sorø og har 18 medarbejdere.

I opførelsesperioden har seks-syv medarbejdere fra Bøgeris konstant være beskæftiget på anlægget.
I opførelsesperioden har seks-syv medarbejdere fra Bøgeris konstant være beskæftiget på anlægget