Nu ser det ud til, at den længe ønskede rundkørsel i krydset Kalundborgvej/Elmebjergvej bliver en realitet. I den trafikaftale, som netop er indgået i Folketingets Transportudvalg, står rundkørslen i Sorøs største erhvervsområde på listen over projekter i medfinansieringspulje, altså projekter som Vejdirektoratet vil løfte i samarbejde med kommunerne. Helt konkret afsættes der 3,3 millioner kroner til projektet.

Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen siger:

– Det er meget positivt, at Transportudvalget nu har forholdt sig til behovet for en løsning på de trafikale udfordringer både borgere og erhvervsliv oplever i det meget trafikerede kryds. Det så ud til at lykkes sidste år, men i sidste øjeblik løb det ud i sandet, og vi fik en lang næse i stedet for en rundkørsel. Men nu ser det ud til at lande, og der er afsat 3,3 millioner. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til min partifælle på Christiansborg Mike Legarth, som har talt vores sag i Transportudvalget og været med til at skabe forståelse for det klokkeklare behov, vi oplever i forhold til erhvervslivet og borgerne i den nordlige del af kommunen.

Sorø Kommune har gennem flere år arbejdet på at gøre det muligt at etablere en rundkørsel i det trængselsplagede kryds, og allerede i 2013 afsatte byrådet midler til den kommunale medfinansiering af rundkørslen. Men fordi Elmebjergvej er en statsvej, skal rundkørslen etableres i samarbejde med staten, det vil sige Vejdirektoratet og Transportministeriet.

Der foreligger endnu ikke en konkret tidsplan for etablering af rundkørslen. Det fremgår af trafikaftalen, at den præcise udformning af projektet vil blive gennemført i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Sorø Kommune.

Fakta
Sorø Kommune har afsat 3,6 mio. til etablering af rundkørslen på Budget 2014.
Det samlede projekt ventes at koste ca. 7 mio.
Transportudvalget har nu afsat 3,3 mio.

rundkørsel