”Forstandens Skønsomhed kaldes med et besynderligt Navn: Samvittighed”. Sådan skrev Ludvig Holberg i 1716 i sin banebrydende jurabog ”Introduction til Naturens- og Folke-Rettens Kundskab”. Det er præcis 300 år siden, og det jubilæum markeres på Tersløsegaard.

Fra begyndelsen lørdag den 11. juni med åbent museum hver lørdag og søndag kl. 12-16 vises en særudstilling om natur- og folkerettens historie fra oldtid over Holberg til nutid.

Senere, søndag den 28. august, kommer retshistorikeren, højesteretsdommer Jon Stokholm og holder foredrag om Holbergs værk. Bogen fik umådelig stor betydning, idet den på Københavns Universitets juridiske fakultet anvendtes som lærebog for alle jurister i Danmark og Norge.

holbergs naturretDen nyophængte udstilling på Tersløsegaard er udarbejdet af en lærer og elev på Sorø Akademi, lektor i latin og oldtidskundskab Allan Rosengren i samarbejde med gymnasieelev Emma Mongaard Smith. Udstillingen sætter Holbergs retslære i historisk perspektiv. På en serie illustrerede plancher beskrives udviklingen fra tiden omkring år 1750 før Kristus, da kong Hammurabi af Babylon opsatte sin stensøjle med 282 lovbestemmelser, over Platon og senere Aristoteles’ tanker om natur og menneskeskabt retfærdighed til Holbergs betragtninger over forstandens evne til at begribe forskellen på ondt og godt – hvis forstanden da ikke er ”fordærvet af ond Optugtelse eller Vane”, tilføjer han…

Advokater regner den ud
Om advokater havde Holberg i øvrigt sin egen mening. I et af sine epigrammer fastslår han, at ”Enhver advokat er matematiker” og forklarer:

”En advokat kan regne den ud med alle metoder: Han LÆGGER sag TIL sag, GANGER konflikterne op, Han TRÆKKER FRA når han ta’r klienternes formuer fra dem, DELER og splitter bevidst hele vor menneskehed.”

Holberg skriev epigrammerne på latin. Oversættelsen til dansk skyldes cand. phil, ph.d. Peter Zeeberg, seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Udstillingen på Tersløsegaard kan beses hele sommeren hver lørdag og søndag kl. 12-16 – eller på andre tidspunkter efter forudgående aftale med foreviseren (tlf. 7446 6770, e-mail: post@tersloesegaard.dk)