Radikale i Sorø Kommune er klar til kommunalvalget 2021:

Bevaringsværdigt hus i Sorø rives ned
Nedrivning af Sorøs første skole, et af bymidtens ældste huse, er umiddelbart ikke den store ulykke.

Bindingsværkshuset ligger lidt uanseligt i en baggård, og har over en årrække desværre fået lov at forfalde. Huset har en bevaringsværdi 3, og har dermed en arkitektonisk værdi for lokalmiljøet. Hvis huset rives ned mister bymidten derfor en kulturhistorisk bygning, og en del af den kulturarv, som vi skal beskytte.

Efter vores mening svigtes kulturarven endnu en gang, og vi kan frygte en arkitektonisk dødsspiral, hvor sorø bymidte bliver den store taber.

”Et attraktivt kulturmiljø med vægt på kulturarv tiltrækker højtuddannet arbejdskraft og innovative virksomheder” konkluderede Kulturstyrelsen og Realdania for nogle år siden i en rapport.

Radikale Venstre i Sorø Kommune er imod nedrivning af Sorøs første skole.

Grønt boligbyggeri ved Rørstensgården
”Gør byerne inkluderende og bæredygtige”, står der i FN’s verdensmål.

Kommunalbestyrelsen henviser ofte til FN’s verdensmål for bæredygtighed, og Sorø Økosamfund har et spændende og visionært projekt, der rækker ind i fremtiden.

Det er baseret på et økologisk og miljømæssigt bæredygtigt fællesskab, der satser på 100% vedvarende energi. Helt i tråd med FN’s verdensmål for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Sorø Økosamfund fik desværre afslag ved den først udbudsrunde, men vi håber sandelig, at et flertal i kommunalbestyrelsen er mere positivt stemt, når det besluttes, hvem det får lov til at købe de 2 storparceller ved Smedevej.

Solcelleanlæg og naturhensyn
Solcelleanlæg er en vigtig brik i den grønne omstillingen, men i Sorø Kommune skal der naturligvis ikke opstilles anlæg der ligger i områder, som i kommuneplanen er udpeget som ”større uforstyrrede eller sammenhængende landskaber”.

Byrådet sagde i 2020 nej til etablering af solcelleanlæg i Tuel Å-dalen syd for Fjenneslevmagle – en 100% fornuftig beslutning.

Stiftelsen Sorø Akademi har senere søgt om etablering af et 220 ha solcelleanlæg nord for motorvejen ved Fjenneslev. 220 ha er cirka det samme som 300 fodboldbaner, så det er et anlæg af betragtelig størrelse.

Før der gives lov til etablering af solcelleanlæg i Sorø Kommune bør der foreligge et kommuneplantillæg, som viser hvor solcelleanlæggene kan placeres. Vi ser helst en samlet regional plan, da et tæt samarbejde på tværs af kommunerne er nødvendig, så etablering af solcelleanlæg, der kræver store investeringer, kan ske så hensigtsmæssigt som muligt.

Byråd eller kommunalbestyrelse – gør det virkelig en forskel?
Det er sympatisk, at byrådet skifter navn fra Sorø Byråd til Sorø Kommunalbestyrelse, men et navneskifte gør der ikke alene, og løser ikke de udfordringer kommunen står over for.

Navneskiftet bør følges af handlinger der resulterer i reelle forandringer. Ellers kan navneskiftet blive opfattet som bare en tom gestus. Det er nemlig helt afgørende, at vi har en sammenhængende kommune, som er til for alle kommunens borgere, uanset hvor de bor.

 

Edris Qasimi. Nr. 2 på den radikale liste KV21.
Sascha Fich. Spidskandidat KV21
Del på sociale medier