Af Kristiane Nyborg og Linda Nielsen, SF Sorø

Lige nu tales der meget om minimumsnormeringer i daginstitutionerne og hurra for det! Det var på høje tid. Men vi må ikke glemme normeringen i vores SFO’er, som er så skræmmende dårlig, at det nærmer sig ren børneopbevaring. Med gennemsnitstaksten for SFO/SFO2 skal der cirka 32 børn til at købe en fuldtidspædagog. Og lidt mindre, hvis der er tale om en pædagogmedhjælper. Der kan ikke herske tvivl om, at man som ene pædagog til 30+ børn ikke kan give den nødvendige opmærksomhed, faglighed og omsorg.

Ligesom det har vist sig på daginstitutionsområdet stemmer tekniske normeringer sjældent overens med virkeligheden. Den faktiske normering, som børnene og personalet møder i SFO’en, er en helt anden. SF er løbende i dialog med flere af kommunens pædagoger og her nævnes der normeringer helt op til 1:60 i SFO2 for børn i 4-6. klasse.

SF mener, at det er nødvendigt for Byrådet at prioritere flere penge til området. Vi vil have det gode børneliv tilbage med flere pædagoger, bedre fysiske rammer og tid til leg og fordybelse.

Del på sociale medier