Af Bo Christensen, Gruppeformand, De Konservative

Enhedslisten med Bo Mouritsen i spidsen påstår, at Sorø kommune drives med en uansvarlig økonomistyring.

Det er tydeligvis en svær pille at sluge, at med Gert Jørgensen som borgmester, så har vi de seneste år fået styr på økonomien. Sorø kommunes budgetter er blevet overholdt, og der er foretaget investeringer samtidig med, at vi har udnyttet vores serviceramme overfor borgerne så godt som muligt.

Det er ikke nogen hemmelighed, at De Konservative fortsat vil prioritere stabilitet i Sorø Kommune. Vi tror på, at det giver en bedre service på sigt. Derfor har vi løbende fokus på en sund økonomi.

Jeg er derfor ret sikker på, at vores borgmester Gert Jørgensen bruger sin energi på en stabil drift af vores kommune, frem for at være sur på Enhedslisten. Her har Bo Mouritsen (Ø), trods utallige indlæg, nok for høje tanker om sig selv, og man må stille spørgsmål ved, hvad hans ambition i lokalpolitik er samt om han overhoved har indsigt i en kommunes økonomi. Enhedslisten var jo tidligere en del af et mindretal, som mente man kunne laver budgetter for en kommune uden tal.

Den skattefinansierede gæld er faldet pr. borger fra 2014 til 2018, men steg så i 2019. Det til trods for, at Kommunens økonomi har været udfordret siden 2010. Det har været nødvendigt at optage lån til aftaler, som blev indgået før årtusindskiftet samt til uregelmæssigheder i organisationen tilbage fra 2008. Her er der tale om knap 100 mio. kr. I samme periode er der foretaget store borgernære investeringer som eks. Frederiksberg Skole til 145 mio. kr.

En kommunes økonomiske robusthed handler om den likviditet som kommunen i gennemsnit har til rådighed. Den skal bruges til at betale vores ansattes lønninger og foretage investeringer mv. I 2010 fik Sorø Kommune en alarmerende henvendelse fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt den havde indberettet forkerte tal vedrørende kommunens likviditet. Det havde man ikke, og dengang var Sorø kommunes likviditet nede på 949 kr. pr. indbygger. I dag er likviditeten oppe på 4064 kr. pr. indbygger, selvom vi endda er blevet 800 flere indbyggere.

Sorø kommune modtager ikke længere tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Det ville nok ikke have været tilfældet med økonomisk uansvarlighed, som Bo Mouritsen påstår.

Det er dog korrekt, at Sorø Kommune de seneste år har haft stor succes med at sælge byggegrunde og dermed tiltrække nye borgere. Det er skønt at bo i vores kommune, men her skal man huske, at det ikke er gratis for kommunen, at foretage byggemodningen af de solgte grunde.

Hvis Bo Mouritzen, vil betragtes som saglig, så bør han også tage de forhold med, før han begynder at kritisere det samlede billede af kommunens låneoptag og kassebeholdning. Ellers fortsætter liste Ø jo bare med at manipulere.

 

Del på sociale medier