Frivilligcenter Sorø opfordrer til at genåbne aktiviteter i sommerferien, når blot aktiviteterne planlægges, så der kan holdes passende afstand og hygiejne:

Det er ret specielt at opfordre til at genåbne uden også selv at kunne byde indenfor igen. Men vi ved fortsat ikke, hvornår vi får adgang til Frivilligcentrets lokaler igen, og vi vil ud med dette budskab, inden vi går på sommerferie.

Vi opfordrer til at genoptage aktiviteter for sårbare og udsatte borgere – gerne allerede her hen over sommeren. Det er vigtigt, fordi sårbare og udsatte mennesker er dem, som corona-krisen er gået hårdest ud over – de har ophobet akut behov for hjælp.

Socialstyrelsen har længe været ude med den samme opfordring.

Der er åbnet for adgang til lokaler på skolerne, alle kommunale haller og sale samt kultur- og borgerhuse. Hvis der endnu er forbud mod at bruge de lokaler, som I normalt har brugt, må I ligesom Frivilligcentret tage problemet op med Kommunen og samtidig respektere Kommunens beslutninger.

Det er besværligt at mangle lokaler og arbejde under restriktioner, men ildsjæle lader sig ikke lige bremse!

Der er kommet mange nye frivillige til i hele landet, og mange frivillige har gjort en ekstra indsats i forbindelse med corona-krisen. Det har været godt at følge med i og være en del af.

Der har også været lige så meget at se til for Frivilligcentret i dette forår, som der plejer. Opgaverne har bare været lidt anderledes. Fx:
• støttet nye aktiviteter, der trodsede corona
• hjulpet foreninger igang med at holde online-møder
• ydet rådgivning online, udendørs eller hos foreningerne
• ringet til medlemmer for at høre, hvordan de håndterede corona-situationen, og snakke om hvordan de kunne klare udfordringerne
• skubbet på for at særligt corona-relevante samarbejdsprojekter mellem det offentlige og de frivillige fortsatte trods corona-situationen

Læs mere på frivilligcentrets hjemmeside. 

Del på sociale medier