DN Sorø har fået medhold i sin klage over en tilladelse til råstofgravning på Smedevej 54 i Sorø. Noget der kan få stor betydning for hasselmusens levevilkår, meddeler de:

Klagen gik ud på, at hassenmusens behov for, og krav på beskyttelse efter EU habitatsdirektivets bilag IV, ikke blev respekteret i Region Sjællands gravetilladelse. Regionen har ikke taget højde for, at funktionaliteten for populationen af hasselmus ved Koldemosevej forringes, da den ved en gravning risikerer at blive isoleret og måske uddø, når den ikke kan komme i kontakt med kernegruppen vest for ved Horsebøg Skov.

Det synspunkt har Miljø- og Fødevareklagenævnet tilsluttet sig, hvorfor de i en kendelse den 24. juni 2020 har ophævet gravetilladelse.

I DN Sorø er vi meget tilfredse med kendelsen og opfatter den som en stor sejr for hasselmusen, der i dag er et af Danmarks sjældneste pattedyr.

Hasselmusen er en syvsover, en familie af gnavere, der ligner en blanding af mus og egern. Navnet syvsover kommer af deres lange vintersøvn. Hasselmusen er stærkt truet pga. fragmentering og gradvis forringelse af dens levesteder.

DN Sorø håber, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vil få den afsmittende effekt, at Region Sjælland ved fremtidige gravetilladelser vil tage de nødvendig hensyn til truet natur. Noget vi naturligvis løbende vil påse.

Du kan læse mere om sagen og se nævnets afgørelse her

Del på sociale medier