Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

Enhedslisten har en utrolig magt i Sorø Byråd. I hvert fald hvis man skal tro Bo Christensen fra de konservative. Med ét mandat er det, ifølge ham, lykkedes for os at splitte Byrådet, og skabe splid i andre partier.

Bo Christensen mener tilsyneladende, at Enhedslisten alene vil promovere sig selv, fordi vi som parti er meget synlige i den offentlige debat.

Man kunne selvfølgeligt også vælge at sige, at Enhedslisten melder ud, hvad vi står for, og så kan den enkelte selv tage stilling til, om vi lever op til vore udsagn.

Det er faktisk et sundt demokratisk princip, når vi lægger vores politisk åbent frem. Ved at stille vore synsvinkler åbent til skue, kan vi lade dem blive diskuteret, og tilrette dem efter de argumenter, de møder.

I praksis splitter Enhedslisten ikke noget som helst. Vi hverken kan eller vil bestemme, hvad andre partier skal mene og stemme, eller hvordan de skal opføre sig i byrådssalen, men vi presser gerne på for at politiske partier, tager stilling til politiske spørgsmål! Herunder: om der skal tages kvinder med i indstillinger, om der skal bygges en omfartsvej ved Tersløse, eller om de ressourcer i stedet skal bruges til vedligehold af de kommunale ejendomme, for eksempel Holbergskolen og Pedersborg Skole.

Men når det at have andre synspunkter end flertalsgruppen, kan betragtes som splittende, så bliver den politiske debat bekymrende. Alternativet er jo, at alle giver udtryk for det samme.

Det er Enhedslistens opfattelse, at der er rigtigt meget sundt ved, at meninger brydes og forskelligheder drøftes. Hvis alle skal have flertallets synspunkt, vil det kun have det et formål, at begrænse ytringsfriheden hos mindretallet.

I Enhedslisten mener vi, at en meget væsentlig del af en konstruktiv dialog om udviklingen af Sorø Kommune er, at vi stiller forslag i byrådet, at vi møder forberedt op, når vi er inviteret, deltager så ofte som muligt i møder rundt om i kommunen og ikke mindst, at vi lægger vores politik åbent frem. Det er også en vigtig del af borgerinddragelsen.

Del på sociale medier