171.000 kr. fra Rotary Sorø til End Polio Now
Et fantastisk år i Rotary Sorø er til ende. Klubben satte som et af målene for året 2011/12, at vi skulle indsamle 100.000 kr. til støtte for arbejdet med at udrydde polio over hele verden.

Der blev udarbejdet et katalog med mulige arrangementer, hvor der kunne samles penge ind til formålet. De enkelte klubmedlemmer meldte sig til at ville være aktive i forhold til konkrete aktiviteter. Der blev dannet aktivitetsudvalg med formænd, og planlægningen tog sin faktiske begyndelse.

Aktivitetsniveauet har været højt, og størsteparten af klubbens medlemmer har været aktive i såvel planlægning som gennemførelse af de mange aktiviteter. Der har været udfoldet en udtalt iderigdom og kreativitet fra yngre som ældre.

Det er blevet til mange arrangementer i årets løb. Indsamlingen startede med klubbens deltagelse i den landsdækkende indsamlingsdag. Herefter er fulgt speednetworking, koncert i Klosterkirken, flere foredragsaftener (Bendt Bendtsen, Monica Krogh Meyer), rappelling, vinauktion, lotterier, individuelle bidrag fra Rotarianere og deres virksomheder, golfmatch, Sorø Byløb, virksomhedsbesøg med overskud til formålet.

I februar 2012 var vi i mål med de 100.000 kr., der var målet. Men gryden var stadig i kog, og der blev fortsat planlagt arrangementer.

Årets aktiviteter er nu afsluttet; Rotary Sorø har indsamlet 171.000,00 kr. i alt til det gode formål.

Skal jeg gøre status som præsident i vores klub, må jeg sige, at jeg er glad, ydmyg og imponeret over det sammenhold og samarbejde, der har været karakteristisk for årets gang i klubben. Det er fantastisk at opleve en sådan uselvisk hjælpsomhed blive udfoldet i fuldt flor og omsat ved hjælp af engagement, seriøsitet, energi og dynamik.

Jeg glæder mig over alle de vacciner, der kan indkøbes og komme de mange børn i verden til gode fremover. Og så glæder jeg mig over det gode sammenhold i Rotary.

Axel Brandt Lumholt, Præsident Rotary Sorø