PRESSEMEDDELELSE

Roklubben fokuserer på sikkerheden til søs
Selvom der er lange udsigter til at roerne kan ”indtage” Sorø sø med de pragtfulde lange, slanke både, så har 40 roere i alderen 10 til 66 år i weekenden boltret sig i svømmehallen på Gerlev Idrætshøjskole. Roerne har i lighed med sidste år aflagt svømmeprøve og øvet kæntringsøvelser i en af klubbens medbragt single sculler under vejledning af makkerparret Birgit Juel-Hansen og Bjarne Hjorth.

Der var alvor i legen, idet roerne fik lært, hvordan man kommer op i båden efter kæntring. Manøvren blev første prøvet af ungdomsroerne, og dernæst af de voksne roere. Ind imellem var der tid til at aflægge svømmeprøve.
Gerlev-arrangementet følges op af kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter i klubben i løbet af marts måned.

Trygfonden på pletten med svømme- og redningsveste
Sorø Roklub holder fokus på sikkerheden og synlighed til søs både med hensyn til færdselsregler, brug af neonfarvede veste samt brug af svømme- og redningsveste under træningen på vandet. I klubben glæder medlemmerne sig til at tage de af Trygfonden bevilgede svømme-, rednings- og oppustelige veste i brug, som klubben får leveret, så de er klar til brug ved sæsonstarten 3. april.

Hertil kommer at der altid er følgebåd på vandet, når roerne træner. Klubben råder over en katamaranbåd, som kaproningschef og træner Gert Busk sejler i under den daglige træning. Klubben har yderligere ”Ællingen”, som er en mindre båd, der benyttes af instruktør Ole Jørgensen, hvis han ikke vælger at sætte sig på styrmandssædet i en gig-båd.

Sikkerhed til søs