Sorø Museum 
Storgade 17
4180 Sorø
57 81 15 25
soro@vestmuseum.dk

Åbningstider
1. juli – 29. september 2019
Tirsdag-søndag kl. 11–16
Mandag lukket

1. oktober – 22. december 2019
Tirsdag-torsdag kl. 13-16
Lørdag kl. 11-14
Søndag kl. 13-16

Dog er der åbent i efterårsferien tirsdag-søndag kl. 11-16

Fra kro til museum
Christian IV gav i 1624 ordre til, at der skulle bygges en kro med tilliggende slagteri ved Sorø Akademi. I dag har Sorø Museum til huse i disse smukke gamle bygninger.

Sorø Museum er et kulturhistorisk museum med samlinger, der præsenterer historien fra de første mennesker slog sig ned i stenalderen og frem til nyere tid. Fokus er hele tiden på det, der er specielt ved vores lokalområde.

Det koster 25,- kr. at komme ind, med mindre man er medlem af en af de venneforeninger, der er tilknyttet Museum Vestsjælland. Eller hvis man er under 18 år.

Ingemanns stue
Museet rummer permanente udstillinger, som illustrerer udviklingen i Sorø og omegn fra Yngre Jægerstenalder til begyndelsen af 1900-tallet. Sorø Museums interiør stammer fra ca. 1880 – 1920 og inkluderer bl.a. en mindestue for digteren B.S. Ingemann og hustru Lucie Ingemann.

Museet forsøger at aktivere publikum under besøget; man får lov at røre, gætte, skrive eller prøve forskelligt undervejs.

I museumsbutikken kan man købe fine “gamle” ting, som genoptryk af påklædningsdukker, glansbilleder og brugskunst.

Apotekerhaven
Sorø Museums have er Joachim Bursers Apotekerhave. Professoren boede i Sorø 1625 – 39 og var plantekyndig læge for de studerende ved “Det kongelige Ridderlige Akademi” (heriblandt Chr. IV.’s sønner) og for rige folk i Sorøs opland. Burser var byens 2. apoteker, og han underviste de unge studerende på Akademiet i medicin og fysik.

Der er er åbent fra Munkevænget. I Sorø Museums åbningstid er der indgang til haven fra Storgade.

En del af Museum Vestsjælland
I 2012 fusionerede Sorø Museum med en lang række andre kulturhistoriske museer på Midt- og Vestsjælland. Under det nye navn Museum Vestsjælland indgår Sorø Museum på linje med Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred og Ringsted Museum og Arkiv.

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de knap 300.000 indbyggere på Midt- og Vestsjælland. Museet har også ansvaret for arkæologien og de arkæologiske udgravninger i områderne.

Museets primære indsatsområder er forhistorien, middelalderen, renæssancen og nyere tid.

Tilbud til skoler i Sorø og omegn
I samarbejde med Kulturstyrelsen arbejder Museum Vestsjælland på at udvikle en særlig afdeling for undervisning i grundskolen. Som lærer er man altid meget velkommen til at kontakte museets skoletjeneste med forslag eller spørgsmål til undervisningsforløb.

Grundskoler i området har mulighed for at blive gratis transporteret ud/hjem til Sorø Museum af Kulturbussen. Skolen kan vælge at købe et undervisningsforløb, eller man kan nøjes med at hente undervisningsmaterialer fra museets hjemmeside.

 

sølvpartner

Del på sociale medier