Kulebjerg Overdrev
Der er ikke mange af de oprindelige overdrev tilbage i naturen. Et af de sidste er Kulebjerg Overdrev ved Skellebjerg nord for Dianalund, som har været fredet siden 1925. Området har aldrig været pløjet, men henligger med stenblokke, som isen har efterladt. Arealet bliver afgræsset for at bevare overdrevet, hvilket gør vegetationen mangfoldig med gode betingelser for insekter, herunder sommerfugle, samt fugle.

Tågerup Mindelund
Tågerup Mindelund er anlagt af lokale folk efter syv mand omkom, da en engelsk bombemaskine styrtede ned i 1943. Flyet var på vej hjem til England efter at have kastet miner i de tyske farvande, da det blev angrebet af tyske jagermaskiner.

Åmosen
Åmosen er Danmarks største lavmose. Her er der fundet værdifulde genstande fra perioden 10.000 -3.000 f.kr. Under 2. verdenskrig fandt der en intensiv tørvegravning sted. En del af mosen er i dag fredet. Naturpark Åmosen er et område med unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabelige værdier bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8000 ha.

Sorø Sø