Sorø Kommune har et aktivt kultur- og fritidsliv med utallige foreninger fordelt over hele kommunen. Foreningerne spænder vidt fra bordtennis og bueskydning til bevaring af gamle huse.

Det kommer åbenbart ikke af sig selv, hvorfor kommunen har puttet nogle af skatteydernes penge i en pose øremærket Kulturelle formål.

Denne pulje kan søges af foreninger, institutioner, enkeltpersoner og organisationer til at støtte produktion og udvikling af kunst samt til fremme af initiativer, som bidrager til kulturlivet.

Der kan søges penge til projekter, planlægning, forberedelse, konkrete initiativer, idéudvikling med videre. Der ydes ikke støtte til allerede afviklede projekter samt til almindelig drift og anlæg.

Næste ansøgningsfrist til puljen til Kulturelle formål er 15. januar 2011.

Sorø Rådhusgård