Torsdag den 3. marts 2011 kl. 16 er der møde i Regionsrådet for Region Sjælland.

Mødet finder sted i Regionshuset på Alleen 15, 4180 Sorø og er åbent for offentligheden.

På dagsordenen er:
Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Meddelelser
Sag nr. 3 Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet
Sag nr. 4 Nye medlemmer til samarbejdsudvalg
Sag nr. 5 Regional repræsentant til Stevns Fiskeri LAG
Sag nr. 6 Rigsrevisionens beretning om sygehusenes økonomi i 2009
Sag nr. 7 Udmøntning af apparaturpuljen 2011
Sag nr. 8 Fremrykningspulje – Supplerende ansøgning
Sag nr. 9 Nybyggeri i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde
Sag nr. 10 Nykøbing F. Sygehus, Indflytning fra Nakskov og udflytning af bloddonor funktionen
Sag nr. 11 Regionsrådets rammesætning af otte mio. kr. til Vækstforum i 2011
Sag nr. 12 Vækstforums udkast til turismestrategi i høring
Sag nr. 13 Kapacitetsfastsættelse for STX og HF for skoleåret 2011/2012
Sag nr. 14 Endelig beslutning om revision af Råstofplan 2008
Sag nr. 15 Høringssvar til redegørelse og ideindkaldelse til revision af Råstofplan 2007
Sag nr. 16 Orientering om tilskudssager vedr. de regionale udviklingsmidler
Sag nr. 17 Indkaldelse af stedfortræder

 

Regionshuset i Sorø