Kaarsbergcentret på Dr. Kaarsbergsvej 3 er Sorøs ældrecenter. Her finder mange interessante aktiviteter sted for alle de Sorøborgere, som er fyldt 60 år.

I torsdagscaféen kl. 14-16 er der mulighed for at netværke. Prisen er 25 kr. for medlemmer og 40 kr. for gæster inkl. kaffe med brød.

Ældresagen i Sorø er primus motor på en række aktiviteter i Kaarsbergcentret, bl.a. foredrag og kortspil.

Alle foreninger og enkeltpersoner kan gratis anvende Kaarsbergcentret, der har åbent mandag til torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-14.