PRESSEMEDDELELSE

Tilbud kan indleveres frem til 7. februar 2011 kl 12.

Sorø Kommune har besluttet konkurrenceudsættelse af opgaven med aktiveringsforløb. Der er tale om en tjenesteydelse for Jobcenter Sorø, der ikke omfattes af udbudspligt efter EU’s ud-budsdirektiv. I stedet gennemføres annoncering efter tilbudsloven. Formålet med annonceringen er at sikre markedsmæssig gennemsigtighed, så Sorø Kommune kan vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle interesserede virksomheder kan fremsende tilbud og vil på lige vilkår blive vurderet i forhold til tildelingskriterierne.

Annoncen kan læses på jobcenterets hjemmeside www.soroe.dk\Jobcenter. Det samlede udbudsmateriale med tilhørende tilbudsskema, som skal udfyldes af tilbudsgiver, kan rekvireres på e-mail: gkm@soroe.dk.