Byggeriet af Grønnegården på Frederiksberg skrider planmæssigt frem. Den integrerede daginstitution i Sorø er i færd med at udvide sin vuggestue afdeling fra 15 til 60 børn. Hermed bliver vuggestuen lige så stor som børnehaven.

Håndværkerne har anlagt en befæstet og indhegnet adgangssti, så Grønnegårdens børn kan genne deres forældre sikkert til og fra huset.

Den nye bygnings mur fylder noget mere end først beregnet, så man har midlertidigt udvidet adgangsstien med en bro over den beplantede skråning. Børnene finder det vældig underholdende at trampe på broen, og de voksne må jo så bare sørge for at holde godt fast på bilnøgler og mindre søskende i den forbindelse.

Byggeriet forventes færdigt i sommeren 2011.