Syd for Sorø Kirke ses en brønd tegnet af Martin Nyrop og bygget i 1912. Den øverste del af brønden er således en nyskabelse, men den er rejst over en ældre brønd, formodentligt den originale klosterbrønd.

Brønden, der er ni meter dyb, kaldes Fraterbrønden. Inskriptionen er af Grundtvig: Mindet lade som ingenting.

De indvendige sten er – meget passende – rester fra fundamentet til statuen af Absalon på Højbro Plads.

Sorø Klosterkirke er opført som gravkirke for Hviderne, der var en rig stormandsslægt i middelalderen.