Nu kan forældre til børn i Sorøs daginstitutioner snart følge med i børnenes hverdag på en virtuel opslagstavle med aktiviteter og fotografier.

Fra 1. november 2010 lanceres BørneIntra på Sorøs kommunale daginstitutioner. BørneIntra er en samlet platform for kommunens institutioner, som skal lette de administrative arbejdsgange og sikre en effektiv kommunikation mellem kommune, institutioner og forældre. Alt den information, som i dag er spredt, bliver samlet på BørneIntra: Navnelister, fødselsdage, tilmelding til arrangementer, fotografier m.v.

BørneIntra er en parallel til skolernes intranet SkoleIntra, som i dag bruges af mere end 2.000 skoler i Danmark. De to systemer skulle gerne samlet lette de administrative byrder i forbindelse med indskolingen.

Med BørneIntra får institutionerne et fælles Intranet – et lukket forum på nettet, hvor ledere og medarbejdere kan kommunikere med hinanden og med forældre. Intranettet omfatter blandt andet en aktivitetskalender, et fotoalbum og et dokumentarkiv. Kartotekskortet ‘Barnets kort’ samler relevante oplysninger om det enkelte barn, og det er nemt at generere lister med f.eks. fødselsdage eller telefonnumre. I BørneIntra kan den enkelte institution også selv lave sin egen hjemmeside.