Den 9. februar 2011 kl. 19.30 afholdes årsmøde i Frederiksberg Lokalråd. Det sker i Sogneladen ved Lynge Kirke.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde syv dage før mødet.

Læs mere på www.frederiksbergraad.dk

Lynge Kirke