Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 21 givet tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Frederiksberg Vandværk i forbindelse med ibrugtagning af ny rentvandsbeholder og nyt vandbehandlingsanlæg.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil tirsdag den 23. august 2022 kl. 23.59.

Læs mere på soroe.dk

Foto: ABW