Der er fortsat stor uvished om, hvilke opgaver der kan komme i Sorø Kommune som følge af krigen i Ukraine. I første omgang efterlyser kommunen indkvarteringsmuligheder og sprogkundskaber.

Sorø Kommune får mange henvendelser fra borgere, som gerne vil hjælpe med at tage godt imod ukrainske flygtninge, og som eksempelvis tilbyder indkvartering eller stiller sig til rådighed som netværksfamilier.

Konst. velfærdsdirektør, Henrik Madsen, siger: ”Det er fantastisk, at så mange borgere melder sig på banen og gerne vil bidrage. Vi forestiller os, at både indkvartering og frivillig tolkning er opgaver, vi får god brug for, så i første omgang samler vi henvendelser herom via kommunens hjemmeside. Og så vil vi gå i dialog med de frivillige organisationer, som også er en utroligt vigtig samarbejdspartner i den situation, vi ser ind i.”

Klar til at huse ukrainere?
På Sorø Kommunes hjemmeside kan man som borger tilkendegive, hvis man kan tilbyde indkvartering af flygtninge. Det er uforpligtende, og man binder sig ikke til noget. Tilkendegiv din interesse for indkvartering her: Indkvartering af flygtninge (soroe.dk).

Taler du ukrainsk eller russisk?
Sorø Kommune vil også gerne i kontakt med frivillige, som taler ukrainsk eller russisk, og som har lyst til at bidrage frivilligt med at tolke eller oversætte. Hvis du er interesseret, kan du ligeledes skrive dig op på kommunens hjemmeside: Ukraine-info (soroe.dk).

Frivillige og andre aktører
Flere frivillige foreninger er allerede på banen med hjælpearbejde af forskellig art. Sorø Kommune er i dialog med flere af disse for at afsøge samarbejdsmuligheder. Sorø Kommune vil ligeledes indlede dialog med andre relevante aktører for at danne sig et overblik over, hvem der eventuelt vil kunne byde ind med løsninger og samarbejde.

Foto: ABW